چرا MBA بخوانیم؟

چرا MBA بخوانیم؟

MBA یک تمایز است، شما را برجسته‌تر از رقبا و همکاران می‌سازد و از میان غربال‌های ریزتر عبور می‌دهد، اما تنها نیمی از جاده‌ای است که می‌بایست به‌سوی موفقیت کاری بپیماید. شما باید یک برند فردی نیرومند و پایدار را به گروه هدف خود ارائه کنید. تحصیل در دوره ام بی ای شرط لازم برای […]