دروس پیشنهادی دوره POST MBA گرایش مدیریت برند

دروس پیشنهادی دوره POST MBA گرایش مدیریت برند

عنوان درس های POST MBAگرایش مدیریت برند مبانی برند و برندسازی روابط عمومی در برندسازی حقوق مالکیت فکری و معنوی استراتژیهای برندسازی و احیای برندها رسوایی، مسئولیت اجتماعی و اخلاقیات برند ارزش‌گذاری و ارزیابی برند برندسازی شخصی معماری برند برند در محیط کسب و کار الکترونیک