دروس پیشنهادی دوره POST MBA گرایش مدیریت برند

دروس پیشنهادی دوره POST MBA گرایش مدیریت برند

عنوان درس های POST MBAگرایش مدیریت برند مبانی برند و برندسازی روابط عمومی در برندسازی حقوق مالکیت فکری و معنوی استراتژیهای برندسازی و احیای برندها رسوایی، مسئولیت اجتماعی و اخلاقیات برند ارزش‌گذاری و ارزیابی برند برندسازی شخصی معماری برند برند در محیط کسب و کار الکترونیک

دروس پیشنهادی دوره POST MBA گرایش هوشمندی کسب وکار (BI)

دروس پیشنهادی دوره POST MBA گرایش هوشمندی کسب وکار (BI)

عنوان درس های دوره POST MBA گرایش هوشمندی کسب وکار (BI) مبانی هوشمندی و انواع آن و مفاهیم هوشمندی در کسب و کار مفاهیم، اجزاء و مدل BI و نقش آن در فرایندهای تصمیم گیری برنامه ریزی راهبردی کوانتومی و تحلیل محیط کسب و کار دانش کاربردی داده کاوی (Data Mining)  و نقش آن در تصمیم گیری تحلیل و بصری […]