دروس پیشنهادی رشته MBA

دروس پیشنهادی رشته MBA

عنوان درس های رشته MBA اقتصاد خرد اقتصاد کلان حقوق تجارت درس اصول و فنون مذاکره درس مدل کسب و کار درس تفکر استراتژیک رفتار سازمانی درس استراتژی کسب و کار درس مهارت فروش حرفه ای درس برند و برندسازی درس مدیریت منابع انسانی مدیریت بورس و سرمایه گذاری مدیریت ارتباط با مشتری تبلیغات تئوری […]