معرفی دوره POST MBA

معرفی دوره POST MBA

  دوره POST MBA , مختص  افرادی که دارای مدرک MBA   که جویای ارتقاء مهارت و دانش کاربردی خود در زمینه مدیریت هستند و امکان و شرایط لازم جهت شرکت در دوره DBA را ندارند طراحی و ارایه  گردیده است. این دوره از طریق فراهم آوردن فرصت برای فراگیری جدیدترین دستاوردهای مدیریتی در عمل و […]