دروس پیشنهادی دوره POST MBA گرایش هوشمندی کسب وکار (BI)

دروس پیشنهادی دوره POST MBA گرایش هوشمندی کسب وکار (BI)

عنوان درس های دوره POST MBA گرایش هوشمندی کسب وکار (BI) مبانی هوشمندی و انواع آن و مفاهیم هوشمندی در کسب و کار مفاهیم، اجزاء و مدل BI و نقش آن در فرایندهای تصمیم گیری برنامه ریزی راهبردی کوانتومی و تحلیل محیط کسب و کار دانش کاربردی داده کاوی (Data Mining)  و نقش آن در تصمیم گیری تحلیل و بصری […]